๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

Read More

วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘

วันเข้าพรรษา แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ . เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน

Read More

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

Read More

ขอเชิญชมรายการ “รอบบ้านผ่านเมือง” ย้อนหลัง วันพฤหัสที่ 17 มิย. 2021

ขอเชิญชมรายการ “รอบบ้านผ่านเมือง” ย้อนหลัง วันพฤหัสที่ 17 มิย. 2021 ช่วง “ปรับตัวอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนแปลง”

Read More

ขอเชิญชมรายการ “รอบบ้านผ่านเมือง” ช่วง “ปรับตัวอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนแปลง” ย้อนหลังวันพุธที่ 14 กค. 2564

ขอเชิญชมรายการ “รอบบ้านผ่านเมือง” ช่วง “ปรับตัวอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนแปลง” ย้อนหลังวันพุธที่ 14 กค. 2564

Read More

ขอเชิญชมรายการ “รอบบ้านผ่านเมือง” ช่วง “ปรับตัวอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนแปลง” ย้อนหลังวันพุธที่ 7 กค. 2564

ขอเชิญชมรายการ “รอบบ้านผ่านเมือง” ช่วง “ปรับตัวอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนแปลง” ย้อนหลังวันพุธที่ 7 กค. 2564

Read More

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ . ทรงพระเจริญ

Read More

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

๔ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

Read More

ขอเชิญชมรายการ รอบบ้านผ่านเมือง ย้อนหลัง วันพฤหัสที่ 3 มิย. 2021

ขอเชิญชมรายการ “รอบบ้านผ่านเมือง” ย้อนหลัง วันพฤหัสที่ 3 มิย. 2021 ช่วง “ปรับตัวอย่างไรกับโลกที่เปลี่ยนแปลง”

Read More

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี . ทรงพระเจริญ

Read More

๒๖ พฤษภาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา

๒๖ พฤษภาคม ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ วันวิสาขบูชา . วันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์พระพุทธเจ้า เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา

Read More

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

Read More